Catalogus» catalogus» munten -» Groningen 1690-» Duit 1690, Puister 1.706, keerzijde
Duit 1690, Puister 1.706, keerzijde

Duit 1690, Puister 1.706, keerzijde

Collectie Groninger Museum GM1928.0181a Catalogus: Verkade 189.1, Purmer & van dr Wiel 8101 In vierpas drieregelig CIV. / GRONIN / GA.

081Groningen1690_duit.jpg
02.12.2016
600 x 450
62.3kb