Catalogus» catalogus» munten -» Ommelander Staten» Philipsdaalder (= 30 stuivers),z.j.,(1580) keerzijde
Philipsdaalder (= 30 stuivers),z.j.,(1580) keerzijde

Philipsdaalder (= 30 stuivers),z.j.,(1580) keerzijde

Catalogus: Schulman 7 Gekroond wapenschild met de wapens van Hunsingo, Fivelgo, Humsterland, Vredewold en Langewold met het Ommelander wapen als middenschild. Omschrift: lelie MO:NO:ORDI:FRIS.INT.AMA.Z.LAVB. Deze munt behoort tot de allereerste munten geslagen door de Groningse Ommelanden (muntplaats Appingedam). Op bevel van de Raad van State moest het omschrift vermelden (vertaald): Nieuwe munt van de Friese Staten tussen Eems en Lauwers.

101ommenlandphilips.jpg
22.12.2022
600 x 450
75kb