Catalogus» catalogus» munten -» Noodgeld /» Noodgeld f 2,50 W.A. Scholten's Aardappelmeelfabrieken 1914
 Noodgeld f 2,50 W.A. Scholten's Aardappelmeelfabrieken 1914

Noodgeld f 2,50 W.A. Scholten's Aardappelmeelfabrieken 1914

Collectie Groninger Museum 4223 Zoals de tekst vermeld: "Zoolang de zilvervoorraad zoo schaarsch is als thans, worden H.H. Winkeliers beleefd verzocht deze bons van onze werklieden in betaling te willen aannemen. Wij stellen ons geheel verantwoordelijk er van. De bons kunnen tegen papiergeld aan de kantoren onzer fabrieken worden ingewisseld, of zodra er weder zilver is, tegen zilvergeld" Deze biljetten werden uitgereikt in de vestigingen Groningen, Foxhol, Zuidbroek, Munendam, Zuidwending en Stadskanaal

noodgeld003.jpg
22.12.2022
600 x 450
67.8kb