Catalogus» catalogus» penningen[0]

penningen

penningen/ medals


Gronings Ontzet

Rijksuniversiteit

Overige historiepenningen

Overige historiepenningen

Poortpenningen

Gilden-

Erepenningen