Catalogus» Literatuur[0]

LiteratuurMunten en Noodgeld - Coins and tokens

Chijs, P.O. van der, 1855, De munten van Friesland,Groningen en Drenthe (der heeren van Koevorden) van de vroegste tijden tot aan de pacifcatie van Gend (Bohn, Haarlem)

Delmonte, A. 1964 (supplement 1974), Le Benelux d'Or (Amsterdam)

Delmonte, A. 1967 (supplement 1978), Le Benelux d'Argent (Amsterdam)

Feith, H.O. 1844, 1845, Bijdrage tot de geschiedenis der Groningsche stads en provinciale munt. (Groninger Volksalmanak, 1844:86-107;1845:85-102)

Gelder. H.E., Hoc, M.  1960,  Les Monnaies ders Pays-Bas Bourguignons et Espagnols 1434-1713 (Amsterdam)
Grolle, J.J. 2002, De munten van de heren van Selwerd ca 1322-1360 (in: Muntende ministerialen in Over-Sticht en Holland gedurende de 13e en 14e eeuw (Amsterdam))

Knol, E., Wis, J.C. van der 2005: Het Ommelander wapen op munt en penning (De Beeldenaar 2005:31-39)

Puister, A.T. 1975, De 11e eeuwse munten der Friese graven (De Florijn: nr. 20: 505-511)

Puister, A.T. 1986, Groningse Stedelijke Munten. Jaarboek Munt- en Penningkunde 72: 5-72

Purmer, D., Wiel, H.J. van der, 1996, Handboek van het Nederlandse Kopergeld (van 1523 tot 1797) (Mevius, Vriezenveen)

Schulman, M. 1915, De Munten der Ommelanden (KNGMP 1915:9-108)

Stuurman, J.G. 2007, De Munt van de Ommelanden op reis (1579-1591),deel 1 (De Beeldenaar 2007-4:179-188), deel 2 (De Beeldenaar 2007-5:225-257), deel 3 (De Beeldenaar 2007-6:291-301)

Toele, A., en Jacobi, H., Het Noodgeld van Nederland in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945, Leiden 1996

Verkade, P. 1848, Muntboek, bevattende de namen en afbeeldingen van munten, geslagen in de Zeven Voormalig Vereenigde Nederlandsche Provinciën sedert den Vrede van Gent tot op onzen tijd (Schiedam)

Verkooyen, J.M.H.F.M., Catalogus van het Nederlands noodgeld van de Eerste Wereldoorlog en het interbellum Deel I; gemeenten, vluchtoorden en andere overheidsinstellingen, Deel II; bedrijven en andere particuliere instellingen, Maastricht 1994.

Wis, J.C. van der, 1999, Vlinderkens uit de Ossenmarkt (KNGMP 1996-83:99-110)

Wis, J.C. van der, 2001, Laat Middeleeuwse Muntslag in Noordoost Nederland en Oost-Friesland (Groninger Museun, (E. Knol e.a., Hel en Hemel, de Middeleeuwen in het Noordenn Hemel en Hel, 219-225)

Wis, J.C. van der, 2003. Jan de Booser sneed het ommelander wapen, öp hoger handt"en nog veel meer (KNGMP 87-2000:65-74)

Wis, J.C. van der, 2002, Analyse van een Gronings twijfelgeval van 1672 ofwel "thoen sloeg men vierkant gelt tot een gedagtenis"(KNGMP 82:1-38)

Zonnebloem, 1981, OfficiĆ«le catalogus Zilveren Munten geslagen door de zeven provinciën der verenigde nederlanden vanaf de pacificatie van Gent in 1576 tot aan de oprichting van de bataafse republiek in 1795, deel 2 (Zonnebloem, Hillegom)Penningen - Medals

Boekhandel-Uitgeverij Godert Walter 2007, De Erepenning van de stad Groningen (Groningen)

Dirks, J., 1879, De Noord-Nederlandsche Gildepenningen, in "Atlas van Platen behorende bij het 2e deel van de Verhandelingen Teylers Genootschap" (Haarlem)

Dirks, J. 1889, Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlands betrekking hebbende Penningen, geslagen tussschen november 1813 en november 1863 (Haarlem)

Hofstee, N.F. 1983, De Groninger Universiteit op penningen (KNGMP 70:105-137)

Kreuk, W. de, Mevius, J. 1982, Speciale catalogus van de Nederlandse Gelegenheidsmunten (Vriezenveen)

Kooij, A.J., 1987, Catalogus van Nederlandse betaal- en reclamepenningen (Mevius, Vriezenveen)

Loon, G. van, 1723, Beschryving der Nederlandsche Historipenningen, deel 1 en 3 ('s Gravenhage)

Oudeman, A. 1851, Beschrijving der gedenkpenningen, welke betrekking hebben tot de stad Groningen (Groninger Volksalmanak 1851:161-177)

Weiler, A.C. von, 1960 Koninklijke Begeer,Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960 (deel V, Amsterdam)

Weiler, A.C. von, 1960 Koninklijke Begeer,Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1960-1975 (deel VI, Amsterdam)

Weiler, H. 1970, Die Belagerung von Groningen durch Kölnische Truppen 1672, eine Medaillen-Zusammenstellung (Bergisch Gladbach/Köln)

Weiler, H. 1972, Groningen-Münster-Köln (Bergisch Gladbach/Köln)

Wis, J.C. van der, 2006, Analyse van een Gronings twijfelgeval van 1672 ofwel "thoen sloeg men vierkant gelt tot een gedagtenis"(KNGMP, Amsterdam)

Wittop Koning, D.A., 1978, De penningen der Noord-Nederlanse Ambachtsgilden. Supplement 1: 1981, supplement 2: 1990.

Zwierzina, W.K.F. , geen jaartal, Koninklijke Begeer,Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1880-1935

Zwierzina W.F.K. 1902 (deel 1), 1905 (deel 2), en 1908 (deel 3) , Beschrijving der Nederlandse of op Nederland betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 augustus 1898 (Amsterdam)