Catalogus» catalogus» penningen» Overige historiepenningen[188]

Overige historiepenningen

Overige historiepenningen Groningen na 1900 / Other historical medals Groningen after 1900